Home > Aula Basket > Timnas Putra di Ganefo II 1966 – Pnom Penh

Timnas Putra di Ganefo II 1966 – Pnom Penh

Nama Pemain Nomor Jersey
Teuku Dahid  
Sonny Hendrawan  
Liem Tjin Djoen  
Gui Siok Ming  
Tan Thwan Hwie  
Lie Juk Ning (Amin)  
Lie Wan Hui  
Fang Foek Liang  
Lauw Tju Hoa  
Yen Eng Wie