Home > Aula Basket > Timnas Putra di Asian Basketball Confederation IV 1967 – Seoul

Timnas Putra di Asian Basketball Confederation IV 1967 – Seoul

Nama Pemain Nomor Jersey
Teuku Dahid  
Sonny Hendrawan  
Gui Siok Ming  
Tan Thwan Hwie  
Amin  
Lie Wan Hui  
Fang Foek Liang (Fandy Hariyanto)  
Lauw Tju Hoa (Effendy Utomo)  
Hari Gandi  
Lie Tju Hua  
Lie Pai Ping (Apang)  
Liem Oen Hauw (Henry Pribadi)  
Liem Tjin Djoen